Agrocybe praecox  (Pers.: Fr.) Fayod 
tidig åkerskivling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén