Albatrellus confluens  (Alb. & Schwein.: Fr.) Kotl. & Pouzar
brödticka 
 
Location: Rättvik, Dalarna    Foto: Irene Andersson