Albatrellus ovinus     (Schaeff.: Fr.) Kotl. & Pouzar
fårticka             
 
Location: Hörnefors, Västerbotten      Foto: Irene Andersson