Artomyces pyxidatus       
kandelabersvamp           Location:  Vidön, Avesta, Dalarna     Foto: Sören Gutén