Asterodon ferruginosus     Pat. 
stjärntagging                  Swedish red list species 

Location: Lennheden, Dalarna      Foto: Ingemar Andersson