Bolbitius reticulatus      (Pers.: Fr.) Ricken
hinnskivling                      Swedish red list species

Location: Tuna-Hästberg, Dalarna      Foto: Ingemar Andersson