Boletus rubellus  (Krbh.) Quél. 
rödsopp 
 
Location:  Borlänge, Dalarna       Foto: Sören Gutén