Bovista limosa  Rostr.
dvärgäggsvamp                     

Location: Idkerberget, Dalarna      Foto: Ingemar Andersson