Byssocorticium atrovirens  (Fr.) Bondartsev & Singer ex Singer
grönskinn

Location: Hansta, Stockholm, Uppland     Foto: Anders Janols