Ciboria batschiana    (Batsch: Purton) Hengstm.
ollonskål         
 
Location:  Öland     Foto: Sören Gutén