Climacodon septentrionalis  (Fr.) P. Karst.
grentaggsvamp                     

Location: Borlänge, Dalarna      Foto: Ingemar Andersson