Clitocybe regularis    Peck     
  
 
Location:  Grangärdes Hästberg, Dalarna       Foto: Sören Gutén