Coniophora puteana (Schumach.: Fr.) P. Karst.
källarsvamp
 
Location: Hörnefors, Västerbotten      Foto: Irene Andersson