Coprinopsis atramentaria       
grå bläcksvamp           Location:  Idkerberget, Dalarna     Foto: Irene Andersson