Cortinarius alnetorum      (Velen.) M. M. Moser
  mörk alspindling
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna       Foto: Sören Gutén