Cortinarius argenteolilacinus  M.M. Moser 
silverfotsspindling 
 
Location:  Änggårde, Gotland       Foto: Sören Gutén