Cortinarius aurantiomarginatus  Schaeff. ex M.M. Moser 
mandarinspindling 
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén