Cortinarius caerulescens  (Schaeff.) Fr. 
 blå lökspindling
 
Location:  Gotland       Foto: Sören Gutén