Cortinarius casimiri   (Velen.) Huijsman
storsporig spindling
 
Location:  Rättvik, Dalarna     Foto: Sören Gutén