Cortinarius cumatilis   Fr.
 porslinsblå spindling
 
Location: Tuna-Hästberg, Dalarna     Foto: Anders Janols