Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus   (M.M. Moser) H. Lindstr. 
mörkpucklig spindling 
 
Location:  Grangärdes Hästberg, Dalarna       Foto: Sören Gutén