Cortinarius delibutus     Fr. 
gulspindling
 
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna    Foto: Sören Gutén