Cortinarius emunctus       Fr.
stålblå spindling
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna    Foto: Sören Gutén