Cortinarius saturninus  (Fr.) Fr.
sälgspindling, blek form
 
Location: Mangsarveänget, Gotland      Foto: Irene Andersson