Cortinarius serarius   Fr.
blåbrun spindling 
 
Location:  Grangärdes-Hästberg, Dalarna     Foto: Sören Gutén