Cortinarius saporatus     
sockelspindling        
 
Location:  Fonnsänget, Gotland     Foto: Sören Gutén