Cortinarius variegatus    (Pers. : Fr.) Fr.
rosabandad spindling        
 
Location:  Laxsjön, Grangärde, Dalarna    Foto: Sören Gutén