Cortinarius variiformis  Malencon  lövklubbspindling
 
 
Location:  Gotland       Foto: Sören Gutén