Cortinarius vespertinus    Fr.
vagabondspindling 
 
Location:  Grangärdes-Hästberg, Dalarna     Foto: Sören Gutén