Cystolepiota sistrata    (Lasch) Kummer  (Syn: Cystolepiota seminuda)
blek puderskivling   
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna    Foto: Sören Gutén