Entoloma cetratum     (Fr.: Fr.) M. M. Moser
skogsrödhätting 
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén