Entoloma cf leochromus  Noordel. & Liiv
 
 
Location: Tuna-Hästberg, Dalarna     Foto: Anders Janols