Entoloma nitidum    Quél. 
svartblå rödling       
 
Location:  Amsberg, Dalarna       Foto: Sören Gutén