Entoloma sericeum    Quél. 
silkesrödhätting       
 
Location:  Borgsjö, Medelpad      Foto: Sören Gutén