Exidia glandulosa     (Bull.) Fr.
vårtkrös

Location: Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén