Exidia saccharina    (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr.
sockerkrös      
 
Location:  Rättvik, Dalarna       Foto: Sören Gutén