Gomphidius maculatus   Fr.
lärkslemskivling

Location: Tuna-Hästberg, Dalarna      Foto: Ingemar Andersson