Helvella bulbosa      (Pers.) Karsten 
luden skålmurkla
 
Location:  Borlänge, Dalarna        Foto: Sören Gutén