Helvella crispa     (Scop.) Fr.
vit hattmurkla 
 
Location:  Borlänge, Dalarna      Foto: Sören Gutén