Helvella nigricans         Holmskjold: Fr.
sotmurkla 
 
Location:  Tuna-Hästberg, Dalarna       Foto: Sören Gutén