Hygrocybe punicea    (Fr. : Fr.) Kumm.
scharlakansvaxing                      Swedish red list species
 
Location: Tuna-Hästberg, Dalarna     Foto: Anders Janols