Inocybe atripes    Atk. 
 
 
Location:  Borlänge, Dalarna        Foto: Sören Gutén