Inocybe calamistrata      (Fr. : Fr.) Gillet 
grönfotstråding 
 
Location:  Grangärdes Hästberg, Dalarna      Foto: Sören Gutén