Inocybe curvipes     Karsten 
sommartråding
 
Location:  Borlänge, Dalarna        Foto: Sören Gutén