Inocybe erubescens gifttråding    A. Blytt         
 
 
Location:  Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén