Inocybe flavella       P. Karst. 
 
 
Location:  Borlänge, Dalarna      Foto: Sören Gutén