Inocybe fuscidula   Velen. 
strecktråding
 
Location:  Borlänge, Dalarna    Foto: Sören Gutén