Inocybe hirtella     B res.
mandeltråding

Location: Borlänge, Dalarna     Foto: Sören Gutén