Inocybe lacera  (Fr.) Kummer
mörktråding, ljus variant
 
Location: Karesuando, Lappland      Foto: Irene Andersson