Inocybe lanuginosa   (Bull.: Fr.) P.Kumm. 
spärrfjällig tråding
 
Location:  Borlänge, Dalarna    Foto: Sören Gutén